naar site Vlaamse overheid AgODi - site van de Vlaamse overheid
U bent hier: Vlaanderen.be > Onderwijs en Vorming > AgODi > Een digitaal AgODi > Mijn Onderwijs

Afschaffen papieren dienstbrieven - 14 febr 2014


Vanaf 1 maart 2014 zet AgODi een nieuwe digitale stap: we schaffen de papieren dienstbrieven af. Als u weet dat we jaarlijks zo’n 80.000 dienstbrieven versturen, dan betekent dit heel wat minder papier!

U vindt al uw dienstbrieven voortaan alleen online op Mijn Onderwijs. Daar blijven de documenten altijd beschikbaar voor scholen en schoolbesturen.

Surf daarvoor naar Mijn Onderwijs, meld u aan met uw e-id of federaal token en bekijk uw dienstbrieven bij 'Mijn documenten'.

De directeur heeft toegang tot de gegevens van zijn school en kan die rechten ook aan anderen toekennen. Toegang verlenen gebeurt op dezelfde manier als voor WebEdison. Spreek dus even uw WebEdison expert aan om uw medewerkers toegang te verlenen.

Als u een attendering instelt, ontvangt u een e-mail telkens als er een nieuwe dienstbrief voor uw school verschijnt.

Meer info over het platform 'Mijn Onderwijs'


Een digitaal AgODi - Mijn Onderwijs


Een digitaal AgODi - Mijn OnderwijsMijn Onderwijs is een beveiligde en gepersonaliseerde omgeving waar u volgende documenten kan bekijken en afhalen:


De schoolbesturen en de scholen van het basis en secundair onderwijs hebben als eerste toegang tot Mijn Onderwijs.

Meld je aan met je e-id of federaal token op Mijn Onderwijs

Meer info over het platform 'Mijn Onderwijs'


Beheer toegang tot Mijn Onderwijs


Schoolbesturen krijgen zelf de bevoegdheid om voor alle scholen binnen hun schoolbestuur de rechten op ‘Mijn Onderwijs’ te beheren.

Om dit te organiseren moet het schoolbestuur minstens één persoon aanduiden die de rol van “verantwoordelijke toegangen” krijgt. AgODi kent aan deze persoon de nodige rechten toe op basis van het formulier "Beheer toegang tot Mijn Onderwijs", dat door u ondertekend wordt. De verantwoordelijke toegangen kan dan voor elke school binnen uw schoolbestuur iemand aanstellen als lokale beheerder. De lokale beheerders kunnen op hun beurt aan verschillende personen rechten op de portaalsite ‘Mijn Onderwijs’ toekennen.

AgODi zal automatisch aan alle directeurs de rol van “lokale beheerder” voor hun school toekennen.

De rollen van de “verantwoordelijke toegangen” en “lokale beheerder” zijn vergelijkbaar met de rol van de Edisonbeheerder die de toegangen regelt voor de zendingen. Het regelen van de toegangen gebeurt online via de website https://ov-idbeheer.vlaanderen.be. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij de helpdesk op telefoonnummer 02/553.90.90.

Formulier "Beheer toegang tot Mijn Onderwijs" downloaden


Beveiligde toegang


‘Mijn Onderwijs’ maakt gebruik van het gebruikersbeheerplatform van de Vlaamse overheid om de toegang tot de informatie van de scholen en schoolbesturen te beveiligen.

Vraagt een gebruiker toegang tot Mijn Onderwijs, dan wordt eerst zijn of haar identiteit geverifieerd. Daarna wordt gecheckt of deze gebruiker toegang mag krijgen op basis van de regels die door de applicatiebeheerder bepaald werden. Het beheer van deze gegevens gebeurt met het gebruikersbeheerplatform van de Vlaamse overheid (technische benaming: WebIDM).
Schematisch ziet de structuur van WebIDM er als volgt uit:

Mijn Onderwijs - Toegangsrechten

Laatste aanpassing 09-03-2015 10:54