naar site Vlaamse overheid AgODi - site van de Vlaamse overheid
U bent hier: Vlaanderen.be > Onderwijs en Vorming > AgODi > Evaluatie en tucht in het onderwijs

Evaluatie en tucht in het onderwijs


Evaluatie en tucht in het onderwijsVoor de behandeling van beroepen tegen een evaluatie “onvoldoende” voorzien artikel 73septiesdecies van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en artikel 47septiesdecies van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding in een College van Beroep bestaande uit een kamer voor het personeel van het gemeenschapsonderwijs, een kamer voor het personeel van het gesubsidieerd officieel en een kamer voor het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Voor de behandeling van beroepen tegen een ontslag om dringende redenen en tegen tuchtmaatregelen voorzien artikel 71 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en artikel 69 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding in de oprichting van Kamers van Beroep voor respectievelijk het personeel van het gemeenschapsonderwijs, het personeel van het gesubsidieerd officieel en het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste aanpassing 06-05-2015 12:35