Horizontaal Beleid

 

Leiding

De afdeling Horizontaal Beleid wordt geleid door Nathalie Verstraete.

Opdracht

De afdeling Horizontaal Beleid verzorgt de beleidsvoorbereiding, de beleidsevaluatie en de regelgeving van niveauoverschrijdende beleidsthema’s zoals onder meer kwaliteit van het onderwijs, infrastructuur, capaciteit (inclusief ICT in onderwijs), school- en studietoelagen, gelijke kansen en diversiteit, de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, Brussel en internationalisering van het onderwijs.

Contact

horizontaalbeleid@ond.vlaanderen.be