Werkplekleren

Werkplekleren ken je in theorie en praktijk onder verschillende namen en vormen, denk maar aan alternerend leren, individuele praktijklessen, stages, afwisselend leren en werken, duaal leren, leerwerkopleidingen, groepspraktijken...

Deze verschillende vormen van werkplekleren variŽren in duur, omvang, locatie, actoren... Toch gaan ze allemaal over het aanleren en toepassen van competenties in werksituaties: werkplekleren.

Op 29 april 2013 organiseerde het Departement Onderwijs en Vorming de studienamiddag Kwaliteitsvol werkplekleren, met een voorstelling van de tien projecten die leidraden voor werkplekleren ontwikkelden.

Overzicht voorgestelde projecten