Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Scholengemeenschappen

  1. Basisonderwijs
  2. Secundair onderwijs

Basisonderwijs

Reglementering

Decreet van 25/02/1997 (B.S. 17/04/1997):
Decreet basisonderwijs

Omzendbrief BaO/2003/04 van 06/10/2003:
Invullen van de BaO-formulieren
- 1 BaO-Scholengemeenschap


Omzendbrief BaO/2003/05 van 06/10/2003:
Invullen van de BKL-formulieren


Omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005:
Scholengemeenschappen basisonderwijs

  • Wijzigingen¬†met het oog op de nieuwe periode van scholengemeenschappen die start op 1 september 2014: duur van het engagement (punt 5), formaliteiten (punt 6) en zorg voor scholen niet in een scholengemeenschap (punt 8.2.3). Bijlage 2 m.b.t. de bevolkingsdichtheden werd geactualiseerd.

Bijlagen

Overzicht van de onderwijszones
bijlage bij omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005

duiding bij het voeren van een zorgbeleid in de school en in de scholengemeenschap
bijlage bij omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005

Melding van een nieuwe of wijziging van een bestaande scholengemeenschap van basisscholen
bijlage bij omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005

Onderwijszones
bijlage bij omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005

Gemeenten met minder dan 200 inw per vierkante km
bijlage bij omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013