Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Scholengemeenschappen

  1. Basisonderwijs
  2. Secundair onderwijs

Basisonderwijs

Reglementering

Decreet van 25/02/1997 (B.S. 17/04/1997):
Decreet basisonderwijs

Omzendbrief BaO/2003/04 van 06/10/2003:
Invullen van de BaO-formulieren
- 1 BaO-Scholengemeenschap


Omzendbrief BaO/2003/05 van 06/10/2003:
Invullen van de BKL-formulieren


Omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005:
Scholengemeenschappen basisonderwijs

  • De arbeidsmarktprognoses voor het basisonderwijs duiden op een ernstig lerarentekort voor de komende schooljaren. Het is niet mogelijk één alomvattende maatregel te treffen die dit lerarentekort integraal, op zeer korte termijn en kwaliteitsvol kan oplossen. Daarom werd een aantal maatregelen uitgewerkt. Een van deze maatregelen wordt in deze omzendbrief toegelicht: scholen krijgen de mogelijkheid om personeelsleden ruimer inzetbaar te maken binnen de scholen van de scholengemeenschap indien ze worden aangesteld met overgedragen lestijden. Deze maatregel treedt in werking vanaf 1 september 2012, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering van het decreet betreffende het Onderwijs XXII.

Bijlagen

Overzicht van de onderwijszones
bijlage bij omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005

duiding bij het voeren van een zorgbeleid in de school en in de scholengemeenschap
bijlage bij omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005

Melding van wijzigingen in scholengemeenschappen
bijlage bij omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005

Onderwijszones
bijlage bij omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005

Gemeenten met minder dan 200 inw per vierkante km
bijlage bij omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013