Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Scholengemeenschappen

  1. Basisonderwijs
  2. Secundair onderwijs

Basisonderwijs

Reglementering

Decreet van 25/02/1997 (B.S. 17/04/1997):
Decreet basisonderwijs

Omzendbrief BaO/2003/04 van 06/10/2003:
Invullen van de BaO-formulieren
- 1 BaO-Scholengemeenschap


Omzendbrief BaO/2003/05 van 06/10/2003:
Invullen van de BKL-formulieren


Omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005:
Scholengemeenschappen basisonderwijs

  • Daar het kader rond de bestuurlijke optimalisatie nog verder uitgewerkt dient te worden en de gesprekken rond de bestuurlijke optimalisatie met het onderwijsveld en in het onderwijsveld de nodige tijd moet krijgen wordt de uitstap uit de scholengemeenschap om toe te treden tot een schoolbestuur met bepaalde kenmerken pas mogelijk vanaf 1 september 2018.

Bijlagen

Overzicht van de onderwijszones
bijlage bij omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005

duiding bij het voeren van een zorgbeleid in de school en in de scholengemeenschap
bijlage bij omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005

Melding van een nieuwe of wijziging van een bestaande scholengemeenschap van basisscholen
bijlage bij omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005

Onderwijszones
bijlage bij omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005

Gemeenten met minder dan 200 inw per vierkante km
bijlage bij omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013