Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Leren op en door de werkplek

 1. Leerlingen secundair onderwijs
 2. Studenten hoger onderwijs
 3. Cursisten volwassenenonderwijs
 4. Start-/stagebonus (deeltijdse leerplicht)
 5. Leerkrachten: bedrijfsstage (lerarenstage)
 6. Leerkrachten: snuffelstages (PROLERON-project)

Leerlingen secundair onderwijs

werkinstrumenten

 

VCA

Veiligheid gezondheid milieu Checklist Aannemers

Een leerling die stage loopt (en/of later tewerkgesteld wordt) in een VCA-gecertificeerd bedrijf moet eerst slagen in het VCA-examen. Hieronder vindt u praktische informatie die een hulp kunnen zijn bij de begeleiding van de leerlingen:
 • website welzijn en preventie in scholen (website onderwijs & vorming)
  oa. informatie rond het gebruik van het e-learningprogramma Safestart, dat een voorbereiding is op het afleggen van de B-VCA examens (Basisveiligheid)
 • website BeSaCC-VCA
  De vzw BeSaCC-VCA is de organisatie die zorgt voor de inhoudelijke uitbouw van de certificering en de erkenning van de examencentra. Op hun website kan u o.a. terecht voor toelichtingen bij de bestaande VCA-opleidingen, het downloaden van de eindtermen en toetstermen B-VCA en VOL-VCA, lijst met examencentra, ...
veelgestelde vragen
meer info
 • Website welzijn en preventie in scholen
  interessante website met allerlei welzijn-en-preventie-thema's toegesneden op gebruik in een schoolcontext: de Codex Welzijn op het werk, Sobane, stage, SAFESTART online voorbereiding op het behalen van het B-VCA diploma, nuttige links i.v.m. welzijn en onderwijs en i.v.m. welzijn en milieu.
 • Website Safe Start:
  website die het onthaal van jongeren op het werk probeert te begeleiden. Bevat o.m.
  • checklist met alle informatie die de jongere op zijn eerste werkdag moet krijgen
  • tips i.v.m. concrete situaties op de werkvloer die de eigen veiligheid of gezondheid van de jongere of die van je collega’s kunnen bedreigen
  • rechten en plichten van de stagiair
contactgegevens

 

Reglementering

Omzendbrief SO 55 van 31/07/1998:
Ambt van directeur en pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs

Omzendbrief SO 74 van 12/06/2001:
Organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs
- 5 Leerlingenstageperiodes.


Besluit van de Vlaamse Regering van 31/08/2001 (B.S. 24/10/2001):
Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs
- Art. 7.


Koninklijk Besluit van 21/09/2004 (B.S. 04/10/2004):
Koninklijk besluit betreffende de bescherming van stagiairs


Omzendbrief SO/2008/08 van 08/08/2008:
Stelsel van leren en werken
- 6.1.2 Samenstelling.


Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011:
Structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs
- 8.2 Pedagogische vrijheid.

Bijlagen

Afwijkingen op het verbod op nacht- en zondagarbeid
bijlage bij omzendbrief SO 74 van 12/06/2001


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013