Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Terbeschikkingstelling wegens ziekte, gebrekkigheid

veelgestelde vragen ho
Reglementering

Decreet van 09/04/1992 (B.S. 16/05/1992):
Decreet betreffende het onderwijs-III. (uittreksel - Personeel/B+OP)
- HOOFDSTUK II. - De terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling


Omzendbrief PERS/2005/19 van 21/09/2005:
Niet-verworven salarisschalen voor de personeelsleden in het onderwijs
- 5.3 Vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging en wachtgeld


Omzendbrief PERS/2007/07 van 21/09/2007:
Het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

  • In punt 6.12 zijn de gevolgen m.b.t. de tijdelijke aanstelling en vaste benoeming verduidelijkt voor wie de goedkeuring krijgt om een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen¬†op te nemen.¬†Deze maatregel wordt aangekondigd onder voorbehoud van de goedkeuring van het decreet betreffende het onderwijs-XXV door het Vlaams Parlement.


Besluit van de Vlaamse Regering van 15/02/2008 (B.S. 10/04/2008):
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013