Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Terbeschikkingstelling wegens ziekte, gebrekkigheid

veelgestelde vragen ho
Reglementering

Decreet van 09/04/1992 (B.S. 16/05/1992):
Decreet betreffende het onderwijs-III. (uittreksel - Personeel/B+OP)
- HOOFDSTUK II. - De terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling


Omzendbrief PERS/2005/19 van 21/09/2005:
Niet-verworven salarisschalen voor de personeelsleden in het onderwijs
- 5.3 Vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging en wachtgeld


Omzendbrief PERS/2007/07 van 21/09/2007:
Het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

  • Vanaf 1 januari 2015 kan een personeelslid dat wegens langdurige medische ongeschiktheid niet meer de totale opdracht van zijn aanstelling en/of vaste benoeming kan uitoefenen en voor wie de geneesheer-specialist geen volledige hervatting van zijn oorspronkelijke opdracht in het vooruitzicht kan stellen, met verminderde prestaties gaan werken via een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen.


Besluit van de Vlaamse Regering van 15/02/2008 (B.S. 10/04/2008):
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013