Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (tadd)

Reglementering

Omzendbrief PERS/2003/05 van 06/06/2003:
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur
- Begin van het document
- 6 Contact


Omzendbrief PERS/2003/06 van 18/07/2003:
Bijzondere maatregelen voor de contractuele personeelsleden tewerkgesteld in CODO-projecten in de verschillende onderwijsniveaus en de centraliserende instanties en voor de gesubsidieerde contractuele personeelsleden in het basisonderwijs

  • Bijzondere maatregelen voor : - de contractuele personeelsleden ten laste van het departement Onderwijs of ten laste van de werkingsmiddelen in een administratieve functie in het basisonderwijs en het secundair onderwijs; - de gesubsidieerde contractuele personeelsleden in een administratieve functie in het basisonderwijs; - de personeelsleden in de CODO projecten in de verschillende onderwijsniveaus; - de personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld wegens ontstentenis van betrekking en zijn wedertewerkgesteld in een administratieve functie in het basisonderwijs; - de contractuele personeelsleden ten laste van het departement Onderwijs tewerkgesteld bij het Gemeenschapsonderwijs of bij een representatieve vereniging van inrichtende machten in het gesubsidieerd onderwijs


Omzendbrief PERS/2008/03 van 15/07/2008:
Internaten in het gesubsidieerd onderwijs - Omzetten van bepaalde contractuele diensten in het ambt van studiemeester-opvoeder internaat in het gesubsidieerd onderwijs naar statutair erkende dienstancienniteit

  • Met ingang van 1 september 2008 subsidieert de overheid in gesubsidieerde internaten van het gesubsidieerd onderwijs een aantal betrekkingen van studiemeester-opvoeder internaat
  • Het decreet van 4 juli 2008 betreffende het onderwijs - XVIII bepaalt dat personeelsleden die uiterlijk in juni 2008 in bepaalde omstandigheden in dienst zijn in de functie van studiemeester-opvoeder in een gesubsidieerd internaat in het gesubsidieerd onderwijs hun prestaties kunnen omzetten naar dienstanci├źnniteit volgens het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs
  • Deze omzendbrief legt vast:
  • - welke personeelsleden in aanmerking komen
  • - welke diensten in aanmerking komen voor omzetting
  • - hoe de omzetting gebeurt
  • - welke rechten een personeelslid door de omzetting bekomt
  • Daarnaast wordt voor sommige personeelsleden ook een overgangsmaatregel m.b.t. de bekwaamheidsbewijzen van kracht
  • Deze rondzendbrief bevat ook een luik praktische schikkingen m.b.t. de aanstelling en bezoldiging van de gesubsidieerde studiemeester-opvoeder internaat.


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013