Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Vacantverklaring

Reglementering

Omzendbrief 13CC/VB/ML van 29/11/1999:
Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming

  • Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wijzigt de procedure van vacantverklaring met het oog op een vaste benoeming op 1 juli of op 1 oktober. De betrekking en die op 1 maart vacant zijn, moeten voor 1 april meegedeeld worden met het oog op een vaste benoeming op 1 juli of 1 oktober.
  • Voor een personeelslid dat vast benoemd is in een ambt van het ondersteunend personeel is geen nieuwe vaste benoeming nodig als dit personeelslid in een betrekking met een hogere puntenwaarde wordt aangesteld, op voorwaarde dat dit binnen de draagwijdte van de vaste benoeming valt.

Decreet van 27/03/1991 (B.S. 25/05/1991):
Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

Decreet van 27/03/1991 (B.S. 25/05/1991):
Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Omzendbrief PERS/2009/05 van 07/07/2009:
Vacant laten worden van een betrekking van een vastbenoemd directeur die langdurig afwezig is
- Begin van het document
- 4 Mededeling aan het ministerie van Onderwijs en Vorming


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013