Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Verlof wegens (bijzondere) opdracht - detachering

formulieren
 • Alle nodige formulieren en documenten i.v.m. Verlof wegens (bijzondere) opdracht/detacheringvindt u op de website Documenten en Formulieren:
  • aanvraagformulier voor het bekomen van een verlof voor (bijzondere) opdracht,
  • diverse overzichtslijsten, o.m. voor projecten van de minister, de VLOR, GOK, DVO, FOLLO - flexibele opdracht van de leerkracht lichamelijke opvoeding
  • formulier waarmee een organisatie die een onderwijsproject wil uitwerken, een projecterkenning aanvraagt waardoor ze in staat is een personeelslid met verlof wegens bijzondere opdracht (een "gedetacheerde") aan te werven.
   Let op: het aanvragen van een dergelijk project is een een deadline gebonden, u vindt de datum op het formulier zelf.

   Ook toelichtingen bij het invullen en de nodige contactgegevens vindt u op de formulieren zelf

Reglementering

Decreet van 27/03/1991 (B.S. 25/05/1991):
Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.
- [Art. 77quater.


Decreet van 27/03/1991 (B.S. 25/05/1991):
Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
- [Art. 51quater.


Decreet van 04/07/2008 (B.S. 01/09/2008):
Decreet betreffende het onderwijs XVIII (uittreksel)


Decreet van 08/05/2009 (B.S. 28/08/2009):
Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013