Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Verlof wegens (bijzondere) opdracht - detachering

formulieren
Reglementering

Decreet van 27/03/1991 (B.S. 25/05/1991):
Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.
- [Art. 77quater.


Decreet van 27/03/1991 (B.S. 25/05/1991):
Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
- [Art. 51quater.


Decreet van 08/05/2009 (B.S. 28/08/2009):
Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013