Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Salarisschaal/ Weddeschaal/ Barema

  1. Leerplichtonderwijs
  2. Hogescholen
  3. Universiteiten
  4. Volwassenenonderwijs: centra voor volwassenenonderwijs
  5. Volwassenonderwijs: centra voor basiseducatie
  6. Deeltijds kunstonderwijs (dko)
  7. Centra voor leerlingenbegeleiding
  8. Onderwijsinspectie en pedagogische begeleiding
  9. Levensbeschouwelijke vakken
  10. Varend personeel so

Universiteiten

Reglementering

Besluit van de Vlaamse Regering van 22/07/1993 (B.S. 23/10/1993):
Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de bezoldigingsregeling van de personen die behoren of behoorden tot het wetenschappelijk personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Besluit van de Vlaamse Regering van 27/02/1992 (B.S. 09/05/1992):
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de salarisschalen van het vast benoemd wetenschappelijk personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Besluit van de Vlaamse Regering van 30/06/1998 (B.S. 06/08/1998):
Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de salarisschalen van de lectoren van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20/10/2000 (B.S. 03/03/2001):
Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de niveaus, de graden en de daaraan verbonden salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2001 (B.S. 09/01/2002):
Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de salarisschalen van het assisterend academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2003 (B.S. 11/04/2003):
Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de salarisschalen van het zelfstandig academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013