Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Ziekte onderwijspersoneel

  1. Ziektecontrole
  2. Ziekteverlof (aparte e-fiche)
  3. Terbeschikkingstelling wegens ziekte of gebrekkigheid (aparte e-fiche)
  4. Collectieve hospitalisatieverzekering

Ziektecontrole

Reglementering

Omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js van 20/01/1999:
Controle op de afwezigheid wegens ziekte
- Begin van het document
- 2 Afwezigheid wegens ziekte
- 3.1 Profylactisch verlof
- 3.2 Bevallingsverlof
- 4 Ongevallen
- 7.3 Plan voor een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte met het oog op het volledig hernemen van de opdracht


Besluit van de Vlaamse Regering van 08/12/1993 (B.S. 23/03/1994):
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte.
- [HOOFDSTUK V. - Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte


Besluit van de Vlaamse Regering van 08/12/1993 (B.S. 23/04/1994):
Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de controle op de afwezigheid wegens ziekte


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013