Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Ziekteverlof

 1. Tijdelijke personeelsleden (niet-tertiaire onderwijsinstellingen en clb): algemene bepalingen
 2. Vastbenoemde personeelsleden (niet-tertiaire onderwijsinstellingen en clb):  algemene bepalingen
 3. Hogescholen:  algemene bepalingen
 4. Deeltijds werken tijdens het ziekteverlof:  "Verlof verminderde prestaties (VVP) wegens ziekte" (aparte e-fiche)
 5. Ziekteverlof boven 60 jaar (meer dan 365 dagen):   "Ambtshalve pensioen" (aparte e-fiche)
 6. Uitputting recht op ziekteverlof:  "Terbeschikkingstelling wegens ziekte" (aparte e-fiche)
 7. Verplichtingen van het personeelslid bij ziekte:  "Ziektecontrole"(aparte e-fiche)
 8. Opdrachten van de directie bij ziekte van het personeelslid:  "Ziektecontrole" (aparte e-fiche)
 9. Einde ziekteverlof en overgang tbsob: Reïntegratie (aparte e-fiche)

Tijdelijke personeelsleden (niet-tertiaire onderwijsinstellingen en clb): algemene bepalingen

Reglementering

Omzendbrief PERS/2005/02 (13AC) van 14/01/2005:
Bevallings-, geboorte- en onbezoldigd ouderschapsverlof - Tijdelijk aangestelde personeelsleden van de onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

 • In deze omzendbrief is toegevoegd dat personeelsleden vanaf 1 september 2016 recht hebben op borstvoedingspauzes.
 • Deze omzendbrief dient ter visering voorgelegd te worden aan alle personeelsleden op wie hij van toepassing is

Omzendbrief PERS/2007/07 van 21/09/2007:
Het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

 • In punt 4 worden de nieuwe bepalingen met betrekking tot het ambtshalve pensioen toegelicht.

Besluit van de Vlaamse Regering van 15/02/2008 (B.S. 10/04/2008):
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013