Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Ziekteverlof

 1. Tijdelijke personeelsleden (niet-tertiaire onderwijsinstellingen en clb): algemene bepalingen
 2. Vastbenoemde personeelsleden (niet-tertiaire onderwijsinstellingen en clb):  algemene bepalingen
 3. Hogescholen:  algemene bepalingen
 4. Deeltijds werken tijdens het ziekteverlof:  "Verlof verminderde prestaties (VVP) wegens ziekte" (aparte e-fiche)
 5. Ziekteverlof boven 60 jaar (meer dan 365 dagen):   "Ambtshalve pensioen" (aparte e-fiche)
 6. Uitputting recht op ziekteverlof:  "Terbeschikkingstelling wegens ziekte" (aparte e-fiche)
 7. Verplichtingen van het personeelslid bij ziekte:  "Ziektecontrole"(aparte e-fiche)
 8. Opdrachten van de directie bij ziekte van het personeelslid:  "Ziektecontrole" (aparte e-fiche)
 9. Einde ziekteverlof en overgang tbsob: Reïntegratie (aparte e-fiche)

Tijdelijke personeelsleden (niet-tertiaire onderwijsinstellingen en clb): algemene bepalingen

Reglementering

Omzendbrief PERS/2005/02 (13AC) van 14/01/2005:
Bevallings-, geboorte- en onbezoldigd ouderschapsverlof - Tijdelijk aangestelde personeelsleden van de onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

 • De omzendbrief bevat twee verduidelijkingen i.v.m. het bevallingsverlof
 • Deze omzendbrief dient ter visering voorgelegd te worden aan alle personeelsleden op wie hij van toepassing is

Omzendbrief PERS/2007/07 van 21/09/2007:
Het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

 • Deze omzendbrief geldt sinds 1 september 2007 voor alle vastbenoemde, tot de proeftijd toegelaten en tijdelijke personeelsleden van alle onderwijsniveaus buiten het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten).

Besluit van de Vlaamse Regering van 15/02/2008 (B.S. 10/04/2008):
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013