Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Kinderen zonder wettig verblijfsstatuut (recht op onderwijs)

  1. Inschrijving
  2. Leerplicht
  3. Financiering en subsidiëring
  4. Studiebekrachtiging en gelijkwaardigheid van studiebewijzen

Leerplicht

Reglementering

Decreet van 25/02/1997 (B.S. 17/04/1997):
Decreet basisonderwijs

Wet van 29/06/1983 (B.S. 06/07/1983):
Wet betreffende de leerplicht.

Decreet van 28/06/2002 (B.S. 14/09/2002):
Decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I.

Omzendbrief GD/2003/03 van 24/02/2003:
Het recht op onderwijs voor kinderen zonder wettig verblijfsstatuut
- 3 Leerplicht


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013