Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Bevallingsverlof (incl. postnatale rust) / Onbezoldigd ouderschapsverlof

  1. Tijdelijk aangestelde personeelsleden
  2. Tot de proeftijd toegelaten en vast benoemde personeelsleden
  3. Hogescholen
  4. Centra voor basiseducatie
  5. Geboorteverlof (tot 01/09/2011: vaderschapsverlof)  (aparte e-fiche)

Tijdelijk aangestelde personeelsleden

Meer info: Bevallingsverlof - Verloven naar aanleiding geboorte (website Cursus Schoolsecretariaten)
meer informatie en uitgewerkte voorbeelden i.v.m. het pre- en postnataal bevallingsverlof (o.m. over de bevalling tijdens de zomervakantie), het geboorteverlof (benaming vanaf 01/09/2011 voor het "vaderschapsverlof" - zie de aparte e-fiche), het onbezoldigd ouderschapsverlof (de omvorming van het vroegere borstvoedingsverlof).

 

Zie ook Arbeidswet van 16 maart 1971 - hoofdstuk IV , art.39 (website JUSTEL - geconsolideerde wetgeving)

Reglementering

Omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js van 20/01/1999:
Controle op de afwezigheid wegens ziekte
- 3.2 Bevallingsverlof


Besluit van de Vlaamse Regering van 08/12/1993 (B.S. 23/03/1994):
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte.
- Art. 20ter.


Omzendbrief PERS/2005/02 (13AC) van 14/01/2005:
Bevallings-, geboorte- en onbezoldigd ouderschapsverlof - Tijdelijk aangestelde personeelsleden van de onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

  • In deze omzendbrief is toegevoegd dat personeelsleden vanaf 1 september 2016 recht hebben op borstvoedingspauzes.
  • Deze omzendbrief dient ter visering voorgelegd te worden aan alle personeelsleden op wie hij van toepassing is


Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (B.S. 13/10/2009):
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding


Besluit van de Vlaamse Regering van 08/06/2012 (B.S. 09/07/2012):
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het bevallingsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs

Bijlagen

Medisch attest Certimed
bijlage bij omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js van 20/01/1999

Afwezigheidsattest
bijlage bij omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js van 20/01/1999

Aanvraag van medische controle
bijlage bij omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js van 20/01/1999


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013