Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Inschrijven in het basisonderwijs

 1. Toelatingsvoorwaarden gewoon basisonderwijs (algemene bepalingen)
 2. Toelatingsvoorwaarden buitengewoon basisonderwijs (algemene bepalingen)
 3. Toelatingsvoorwaarden GON (aparte e-fiche)
 4. Toelatingsvoorwaarden ION  (aparte e-fiche)
 5. Toelatingsvoowaarden buitengewoon onderwijs type 5 (aparte e-fiche)
 6. Toelatingsvoorwaarde: verplichte 3de kleuterklas en taalproef
 7. Toelatingsvoorwaarden OKAN (aparte e-fiche)
 8. Kinderen zonder wettig verblijfstatuut: inschrijving (aparte e-fiche)
 9. Controle op de inschrijvingen en opvolging van de kleuterparticipatie
 10. Opvragen leerlingenkenmerken
 11. GOK/recht op inschrijving basisonderwijs
 12. Communiceren van leerlingengegevens en - kenmerken (zendingen)" (aparte e-fiche)
 13. Schoolveranderen (aparte e-fiche)
 14. Taalstelsel leerling (aparte e-fiche)
 15. Schoolreglement (aparte e-fiche)
 16. Engagementsverklaring tussen ouders en school (aparte e-fiche)
 17. Informatie bij inschrijving

Informatie bij inschrijving

Reglementering

Decreet van 25/02/1997 (B.S. 17/04/1997):
Decreet basisonderwijs
- Art. 26.


Omzendbrief BaO/2002/1 van 08/02/2002:
Informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement

 • Deze omzendbrief geeft de bepalingen weer inzake:
 • - de informatie die de school moet verstrekken bij eerste inschrijving;
 • - het schoolreglement.


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013