Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Leren met een handicap

  1. Geïntegreerd onderwijs (GON) (aparte e-fiche)
  2. Geïntegreerd onderwijs voor leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap (type 2-leerlingen) (ION)
  3. Permanent onderwijs aan huis (bao en so) (aparte e-fiche)
  4. Autismespectrumstoornissen (ASS)
  5. Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) en andere hulpmiddelen (o.m. PAB)
  6. Leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs
  7. Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs (CABO) (bao en so) (aparte e-fiche)
  8. Revalidatie(tussenkomsten) tijdens de lesuren (aparte e-fiche)

Autismespectrumstoornissen (ASS)

Reglementering

Decreet van 04/07/2008 (B.S. 01/09/2008):
Decreet betreffende het onderwijs XVIII (uittreksel - Personeel/B+OP)


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013