Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Jaarlijkse inlichtingen

  1. Gewoon basisonderwijs
  2. Buitengewoon basisonderwijs
  3. Voltijds gewoon secundair onderwijs
  4. Buitengewoon secundair onderwijs
  5. Leren en Werken
  6. Deeltijds kunstonderwijs (personeel)
  7. Deeltijds kunstonderwijs (schoolbeheer)
  8. Volwassenenonderwijs (centrumbeheer)

Gewoon basisonderwijs

Reglementering

Omzendbrief BaO/2003/04 van 06/10/2003:
Invullen van de BaO-formulieren
- 3 Jaarlijkse inlichtingen gewoon basisonderwijs (bijlage 1 van de omzendbrief)


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013