Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Loopbaanonderbreking (federaal) - aanmoedigingspremie (Vlaams)

  1. Niet-tertiair onderwijs, clb, inspectie, entiteit Curriculum (voorheen: DVO), pedagogische begeleidingsdiensten
  2. Loopbaanonderbreking - Hogescholen (federaal)
  3. Validering loopbaanonderbreking pensioen (federaal)
  4. Aanmoedigingspremie (Vlaams, Werk en sociale economie)
  5. Onderbrekingsuitkering (federaal)
  6. Opnemen loopbaanonderbreking bij TAO (aparte e-fiche)
  7. Vervanging bij loopbaanonderbreking (aparte e-fiche)

Niet-tertiair onderwijs, clb, inspectie, entiteit Curriculum (voorheen: DVO), pedagogische begeleidingsdiensten

werkinstrumenten
meer info
contacten
Reglementering

Koninklijk Besluit van 12/08/1991 (B.S. 27/08/1991):
Koninklijk besluit betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

Omzendbrief PERS/2011/05 van 15/06/2011:
Personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Loopbaanonderbreking
- Begin van het document
- 6 Adressen


Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2011 (B.S. 05/12/2011):
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding


Omzendbrief PERS/2016/01 van 30/06/2016:
Zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

  • Vanaf 2 september 2016 hebben de personeelsleden van het onderwijs recht op zorgkrediet. In deze omzendbrief vindt u alle info over het nieuwe verlofstelsel.


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013