Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Loopbaanonderbreking (federaal) - aanmoedigingspremie (Vlaams)

  1. Niet-tertiair onderwijs, clb, inspectie, entiteit Curriculum (voorheen: DVO), pedagogische begeleidingsdiensten
  2. Loopbaanonderbreking - Hogescholen (federaal)
  3. Validering loopbaanonderbreking pensioen (federaal)
  4. Aanmoedigingspremie (Vlaams, Werk en sociale economie)
  5. Onderbrekingsuitkering (federaal)
  6. Opnemen loopbaanonderbreking bij TAO (aparte e-fiche)
  7. Vervanging bij loopbaanonderbreking (aparte e-fiche)

Onderbrekingsuitkering (federaal)

aanvraagformulieren

 

adressen
Reglementering

Ministerieel Besluit van 04/06/1999 (B.S. 11/08/1999):
Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 15 en 16 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

Koninklijk Besluit van 12/08/1991 (B.S. 27/08/1991):
Koninklijk besluit betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013