Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Kwaliteitszorg: nascholing (decreet 08/05/2009)

 1. nascholing in het kader van REN Vlaanderen: "REN- Regionaal Expertisenetwerk Vlaanderen"
 2. nascholing in het kader van het gelijkekansenbeleid:  "Nascholing GOK - Gelijke onderwijskansen"
 3. nascholing leraars vreemde talen (bao en so) :  "Talenonderwijs: NT2 en levende vreemde talen"
werkinstrumenten
  • Nascholingsrepertorium (website Nascholing)
   voor wie op zoek is naar geschikte nascholing: via selectie van een trefwoord en/of provincie, kan u een een lijst krijgen met organisaties die aan uw criteria voldoen. U krijgt enkel de contactgegevens. Voor meer informatie over tijdstip, inhoud en locatie van de cursussen, dient u de organisaties zelf te contacteren.
  • Alfabetische lijst met de namen van de organisaties met een nascholingsaanbod
   voor wie al weet bij welke organisatie hij/zij terecht wil.

Voor wie op zoek is naar financiële tussenkomsten bij een nascholing in het buitenland. Het betreft een Comenius-actie die naast formele “cursussen” ook mogelijkheden voor minder formele vormen van nascholing biedt.

U vindt op deze webpagina :

 • de beschrijving van de actie
 • de aanvraagformulieren voor Comenius-nascholingsbeurzen 2011
 • de link naar de Comenius & Grundtvig Training Database met informatie over Europese in-service training courses, seminaries and conferenties bestemd voor leraars, opleiders van leraars en niet-onderwijzend personeel - van kleuter- tot volwassenenonderwijs.
veelgestelde vragen
contacten
Reglementering

Besluit van de Vlaamse Regering van 22/10/1996 (B.S. 18/12/1996):
OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de procedure voor de toewijzing van nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse regering.

Decreet van 08/05/2009 (B.S. 28/08/2009):
Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs

Omzendbrief DKO/2011/02 van 24/06/2011:
JAARLIJKSE INLICHTINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2016-2017 – SCHOOLBEHEER DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Bijlagen

Inschrijving voor een nascholingsrepertorium


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013