Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Onderwijs aan huis (OAH)

 1. Tijdelijk onderwijs aan huis: voorwaarden, organisatie, aanvraag/melding (TOAH)
 2. Permanent onderwijs aan huis: voorwaarden, organisatie, aanvraag/melding (POAH)
 3. Onderwijs aan huis bij opname in een ziekenhuis of preventorium met een ziekenhuisschool (type 5-school) of in een K-dienst
 4. Bewaren leerlinggebonden documenten, verificatie
 5. Communiceren leerlingen-/cursistengegevens en -kenmerken (zendingen)/so (aparte e-fiche)
 6. Lestijden onderwijs aan huis
 7. Personeelsmaterie
 8. Terugbetaling reiskosten (aparte e-fiche)
 9. Sanctie
 10. Klassenraad (so)

Tijdelijk onderwijs aan huis: voorwaarden, organisatie, aanvraag/melding (TOAH)

werkinstrumenten

 

 • Bednet
  via een internetconnectie met de eigen klas kunnen leerplichtige bedlegerige kinderen die in een Vlaamse school zijn ingeschreven, de lessen blijven volgen.
meer info
Reglementering

Omzendbrief BaO/97/5 van 17/06/1997:
Tijdelijk Onderwijs aan huis (TOAH), Permanent Onderwijs aan Huis (POAH) en vrijstelling van leerplicht in het basisonderwijs

 • - De bevoegdheden van de Commissie van Advies voor het buitengewoon onderwijs (CABO) op het gebied van het toekennen van Permanent Onderwijs aan Huis en de vrijstelling van leerplicht worden vanaf 1 april 2014 overgenomen door de Onderwijsinspectie;
 • - Vanaf het kalenderjaar 2014 is er een nieuw formulier voor de terugvordering van de reiskosten voor onderwijs aan huis in gebruik. Je vindt het formulier als bijlage 3 bij deze omzendbrief.

Decreet van 25/02/1997 (B.S. 17/04/1997):
Decreet basisonderwijs

Omzendbrief SO/2005/05 van 22/07/2005:
Onderwijs voor zieke jongeren en vrijstelling van de leerplicht

Omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22/07/2005:
Onderwijs voor zieke jongeren en vrijstelling van de leerplicht

Besluit van de Vlaamse Regering van 13/07/2007 (B.S. 31/08/2007):
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren.

Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (B.S. 24/06/2011):
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs

Bijlagen

Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis
bijlage bij omzendbrief BaO/97/5 van 17/06/1997

Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis voor een leerling met een chronische ziekte
bijlage bij omzendbrief BaO/97/5 van 17/06/1997

Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis
bijlage bij omzendbrief SO/2005/05 van 22/07/2005
bijlage bij omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22/07/2005

Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis voor een jongere met een chronische ziekte
bijlage bij omzendbrief SO/2005/05 van 22/07/2005
bijlage bij omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22/07/2005

Terugvordering van reiskosten voor onderwijs aan huis in het basisonderwijs - kalenderjaar 2016
bijlage bij omzendbrief BaO/97/5 van 17/06/1997

Terugvordering van reiskosten voor onderwijs aan huis in het secundair onderwijs - kalenderjaar 2015
bijlage bij omzendbrief SO/2005/05 van 22/07/2005
bijlage bij omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22/07/2005


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013