Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Onderwijs aan huis (OAH)

 1. Tijdelijk onderwijs aan huis: voorwaarden, organisatie, aanvraag/melding (TOAH)
 2. Permanent onderwijs aan huis: voorwaarden, organisatie, aanvraag/melding (POAH)
 3. Onderwijs aan huis bij opname in een ziekenhuis of preventorium met een ziekenhuisschool (type 5-school) of in een K-dienst
 4. Bewaren leerlinggebonden documenten, verificatie
 5. Communiceren leerlingen-/cursistengegevens en -kenmerken (zendingen)/so (aparte e-fiche)
 6. Lestijden onderwijs aan huis
 7. Personeelsmaterie
 8. Terugbetaling reiskosten (aparte e-fiche)
 9. Sanctie
 10. Klassenraad (so)

Tijdelijk onderwijs aan huis: voorwaarden, organisatie, aanvraag/melding (TOAH)

werkinstrumenten

 

 • Bednet
  via een internetconnectie met de eigen klas kunnen leerplichtige bedlegerige kinderen die in een Vlaamse school zijn ingeschreven, de lessen blijven volgen.
meer info
Reglementering

Omzendbrief BaO/97/5 van 17/06/1997:
Onderwijs aan huis

 • - Naast de verplichte melding van de modaliteiten rond Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH)in het schoolreglement worden schooldirecties met ingang van 01/09/2011 verplicht om de ouders van frequent en langdurig zieke kinderen individueel te informeren over het bestaan en de mogelijkheid tot organiseren van Tijdelijk Onderwijs aan Huis;
 • - Er zijn een aantal verduidelijkingen opgenomen in verband met de organisatie van TOAH tijdens het verblijf van de zieke leerling in een ziekenhuis;
 • - Vanaf 01/09/2011 worden alle aanvragen voor TOAH door middel van het passende aanvraagformulier ingediend. Zie bijlagen 1 en 2.

Decreet van 25/02/1997 (B.S. 17/04/1997):
Decreet basisonderwijs

Omzendbrief SO/2005/05 van 22/07/2005:
Onderwijs voor zieke jongeren

Omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22/07/2005:
Onderwijs voor zieke jongeren

Besluit van de Vlaamse Regering van 13/07/2007 (B.S. 31/08/2007):
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren.

Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (B.S. 24/06/2011):
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs

Bijlagen

Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis
bijlage bij omzendbrief BaO/97/5 van 17/06/1997

Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis voor een leerling met een chronische ziekte
bijlage bij omzendbrief BaO/97/5 van 17/06/1997

Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis
bijlage bij omzendbrief SO/2005/05 van 22/07/2005
bijlage bij omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22/07/2005

Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis voor een jongere met een chronische ziekte
bijlage bij omzendbrief SO/2005/05 van 22/07/2005
bijlage bij omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22/07/2005

Terugvordering van reiskosten voor onderwijs aan huis - kalenderjaar 2014
bijlage bij omzendbrief BaO/97/5 van 17/06/1997
bijlage bij omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22/07/2005
bijlage bij omzendbrief SO/2005/05 van 22/07/2005


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013