Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)

 1. Basisonderwijs (gewoon)
 2. Secundair onderwijs (gewoon voltijds)
 3. Leren en Werken
 4. Nederlands voor nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers
 5. Administratieve groepen

Basisonderwijs (gewoon)

veelgestelde vragen

meer info

 • Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers(website Onthaalonderwijs)

 • Anderstalige nieuwkomers (website Centrum voor Taal en Onderwijs)

  hier kan u o.m. Joker, een bronnenboek voor de opvang in de gewone klas van anderstalige nieuwkomers die geen Nederlands kennen, downloaden (aangezien de gedrukte versie niet meer voorhanden is en ook niet meer wordt bijgedrukt, is dit de enige manier om een exemplaar van dit boek te bekomen).

 • Historiek van het OKAN (website Onthaalonderwijs)
Reglementering

Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (B.S. 12/09/1997):
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.
- Afdeling B. - Aanvullende lestijden


Besluit van de Vlaamse Regering van 22/09/1998 (B.S. 06/03/1999):
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs.


Omzendbrief NO/2005/01 (13AC) van 14/04/2005:
Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

 • Titularissen en inhoud van het ouderlijk gezag
 • Aangewezen procedures voor de scholen
 • Informatieve omzendbrief aan de schooldirecties van het basis-, secundair en deeltijds kunstonderwijs en de directies van de centra voor leerlingenbegeleiding


Omzendbrief BaO/2006/03 van 30/06/2006:
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Bijlagen

Verklaring over anderstalige nieuwkomer
bijlage bij omzendbrief BaO/2006/03 van 30/06/2006

Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - per school geteld
bijlage bij omzendbrief BaO/2003/04 van 06/10/2003
bijlage bij omzendbrief BaO/2006/03 van 30/06/2006

Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - per scholengemeenschap geteld
bijlage bij omzendbrief BaO/2003/04 van 06/10/2003
bijlage bij omzendbrief BaO/2006/03 van 30/06/2006


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013