Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)

 1. Basisonderwijs (gewoon)
 2. Secundair onderwijs (gewoon voltijds)
 3. Leren en Werken
 4. Nederlands voor nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers
 5. Administratieve groepen

Basisonderwijs (gewoon)

veelgestelde vragen

meer info

Reglementering

Omzendbrief NO/2005/01 (13AC) van 14/04/2005:
Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

 • Titularissen en inhoud van het ouderlijk gezag
 • Aangewezen procedures voor de scholen
 • Informatieve omzendbrief aan de schooldirecties van het basis-, secundair en deeltijds kunstonderwijs en de directies van de centra voor leerlingenbegeleiding

Omzendbrief BaO/2006/03 van 30/06/2006:
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

 • De definitie van anderstalige nieuwkomers in punt 2, wordt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van onderwijsdecreet 26, verduidelijkt.
 • In punt 8. wordt duiding gegeven bij de extra toelage voor het schooljaar 2015-2016 in het gewoon kleuteronderwijs in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters.
 • In punt 9. wordtduiding gegeven bij de hertelling van de lestijden voor het schooljaar 2016-2017 in het gewoon kleuteronderwijs in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters.

Bijlagen

Verklaring over een anderstalige nieuwkomer
bijlage bij omzendbrief BaO/2006/03 van 30/06/2006

Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - per school geteld
bijlage bij omzendbrief BaO/2003/04 van 06/10/2003
bijlage bij omzendbrief BaO/2006/03 van 30/06/2006

Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - per scholengemeenschap geteld
bijlage bij omzendbrief BaO/2003/04 van 06/10/2003
bijlage bij omzendbrief BaO/2006/03 van 30/06/2006


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013