Zorgvuldig Bestuur in het onderwijs - Informatie en werkzaamheden van de Commissie zorgvuldig bestuur - site van de Vlaamse overheid (logo)

Regelgeving

1. Internationaal recht

Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, 1966 (pdf, 9 p.)

Verdrag inzake de rechten van het kind, 1989 (pdf, 19 p.)

 

2. Federaal recht

Grondwet: artikel 24  (pdf, 37 p.)

 

3. Vlaamse regelgeving

3.1 Decreetteksten

3.1.1 Zorgvuldig Bestuur

De basisreglementering inzake zorgvuldig bestuur is terug te vinden in het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII :

Onderwijsdecreet XIII van 13 juli 2001. Algemeen. Artikel V.21 tot en met V.39

Onderwijsdecreet XIII en toelichting (pdf, 38 p.)

Onderwijsdecreet XIII en adviezen (pdf, 25 p.)

Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997. Artikel 27, 27 bis, 27 ver, 28, 37, 51-52, 76, 177-180 bis 

Onderwijsdecreet XIII van 13 juli 2001. Secundair. Artikel V. 9 tot en met V. 13

Onderwijsdecreet II van 31 juli 1990. Deeltijds kunstonderwijs. Artikel 95 bis tot en met 95 sexies.

Decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007. Artikel 120 tot en met 126

Decreet centra leerlingenbegeleiding van 1 december 1998. Artikel 14 bis tot en met 14 ter.

Decreet van 16 juli 2007 betreffende kosteloosheid basisonderwijs


3.1.2 Participatie

Decreet Participatie (pdf, 30 p.).

Adviezen bij het Participatiedecreet (pdf, 116 p., 3 MB)

Toelichting bij het Participatiedecreet (pdf, 33 p.)

Verslag Parlementscommissie Onderwijs bij het Participatiedecreet (pdf, 38 p.)


3.1.3 Studiefinanciering

Decreet van 8 juni 2007 betreffende studiefinanciering, 2007

Artikelen (pdf, 24 p.)

Onderwijscommissie Verslag (pdf, 51 p.)

Plenaire zitting Verslag (pdf, 7 p.)

 

3.2 Uitvoeringsbesluiten

Een besluit van de regering van 27 september 2002 bevat een aantal bepalingen inzake de
werking van de Commissie zorgvuldig bestuur.

Besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar (pdf, 8 p.)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de code voor reclame en sponsoring op radio en televisie (pdf, 5 p.)

 

3.3 Omzendbrieven

Omzendbrief Zorgvuldig Bestuur Secundair Onderwijs van 27 november 2001, SO/78

Omzendbrief informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement van 8 februari 2002, BaO/2002/01

Omzendbrief Zorgvuldig Bestuur Basisonderwijs van 21 februari 2002, BAO/2002/3

Omzendbrief participatieregeling van 13 juli 2004, GD/2004/03

Organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs van 12/06/2001, SO/74

Organisatie van het schooljaar in het basis onderwijs van 20/04/1994, OND/I/1/SVC/SD

Omzendbrief kosten beheersing basisonderwijs van 22 juni 2007, BAO/2007/05

Omzendbrief Ouderlijk gezag in onderwijs van 14 april 2005, NO/2005/01

Omzendbrief Extra Muros basisonderwijs van 21 november 2001, BaO/2001/13

Omzendbrief Schoolveranderingen basisonderwijs van 17 juni 1997, BAO/97/12

Omzendbrief Extra Muros Secundair Onderwijs van 5 mei 2004, SO/06


3.4 Andere

Reglement van orde van de Commissie zorgvuldig bestuur (pdf, 6 p.)